Super 8 - Salmon

104 Courthouse Dr, Salmon, Idaho 83467, US
104 Courthouse Drive Salmon Idaho

Visit Salmon Valley, Idaho